نمای شیشه ای

طراحی، ساخت و اجرای نماهای مدرن و دارای صرفه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. اجرای انواع نمای شیشه ای توسط این مجموعه انجام می شود.
این نماها شامل کاور آسانسور و نماهای وید داخلی و بیرونی میباشد.
انواع نمای شیشه ای:
کاور آسانسور
نمای اسپایدر
نمای کرتین وال

پیمایش به بالا