پل شیشه ای

این سازه با انواع شیشه لمینیت با توجه به متراژ موجود در فضا و با اجرای یک زیرسازی راحت و در دسترس قابل اجرا است.
این نوع طراحی یک حس هیجان را در محیط شما ایجاد میکند.
انواع پل شیشه ای:
کف پل شیشه ای
کف شیشه ای
کف پله شیشه ای

پیمایش به بالا